Taip untuk mencari

Pengarang:

Ojok James Onono

Ojok James Onono

Penolong Pegawai Perhubungan Awam, Universiti Gulu

Ojok James Onono ialah seorang wartawan penyiasat multi-media dan penyair dari Uganda Utara yang menyertai Kelab Media Uganda Utara (NUMEC). Beliau mempunyai lebih tujuh tahun pengalaman dalam industri media di Uganda dan bekerja di Universiti Gulu sebagai penolong pegawai perhubungan awam. Beliau adalah penyokong PED/PHE yang dilatih oleh PRB dan Goal Malawi. Pada masa ini, beliau ialah Felo Belia Untuk Dasar 2022 dengan Konrad Adenauer Stiftung. James Onono ialah perunding PHE/PED untuk People–Planet Connection. Beliau boleh dihubungi di poetjames7@gmail.com.

Wii Tuke Gender Initiative interacts with girls on Menstrual Health-Wii Tuke Gender Initiative Pictues
Women from the Young Mothers Group meeting and getting family planning information from a community health worker. The program is supported by Reproductive Health Uganda, with the goal to empower the women in the group, and provide them with family planning information.