Taip untuk mencari

Pengarang:

Oumou Keita

Oumou Keita

Pegawai Program Kanan, PRB Afrika Barat dan Tengah

Dengan MBA dalam Ekonomi Kesihatan daripada CESAG di Dakar dan ijazah Sarjana dalam Kesihatan Awam dari Universiti Bordeaux IV, beliau komited untuk memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif yang berkualiti untuk semua dalam semua konteks. Beliau mempunyai kepakaran khusus dalam pembangunan dan penilaian program strategik mengenai isu kesihatan reproduktif (kesihatan ibu dan neonatal, perancangan keluarga, kesihatan reproduktif remaja). Akhir sekali, beliau mengusahakan pengeluaran data melalui kos program dan fail pelaburan untuk menyokong advokasi dan komunikasi dengan pembuat dasar awam dan pelakon pembangunan lain. Oumou kini merupakan pelajar PhD di Sekolah Kesihatan Awam Universiti Montreal. Penyelidikan beliau memberi tumpuan kepada cabaran dan peluang dari segi tadbir urus dan pembiayaan mampan pengenalan penjagaan diri dalam penjagaan kesihatan primer di Senegal.

Young men worshipping. Credit: ValeriaRodrigues/Pixabay.
Young men worshipping. Credit: ValeriaRodrigues/Pixabay.