Taip untuk mencari

Pengarang:

Phil Anglewicz

Phil Anglewicz

Penyiasat Utama, Pemantauan Prestasi untuk Tindakan

Phil Anglewicz ialah Penyiasat Utama Pemantauan Prestasi untuk Tindakan (PMA) di Institut Bill & Melinda Gates untuk Kesihatan Penduduk dan Reproduktif di Universiti Johns Hopkins. Beliau menyediakan hala tuju strategik keseluruhan dan menyelia aspek teknikal projek, termasuk operasi tinjauan, pengurusan data dan analisis. Dr. Anglewicz mengetuai pembangunan dan realisasi Program Penyelidikan PMA, yang melibatkan penjanaan dan keutamaan soalan penyelidikan dengan kerjasama rapat dengan rakan kongsi dalam negara; menawarkan panduan tentang soal selidik dan pembangunan penunjuk; dan menyediakan pembangunan kapasiti teknikal kepada rakan kongsi dalam reka bentuk tinjauan, penyelidikan dan analisis. Dr. Anglewicz juga merupakan Profesor Madya di Jabatan Penduduk, Keluarga dan Kesihatan Reproduktif di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg.

Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to a woman in Dakar, Senegal. Photo credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment