Taip untuk mencari

Pengarang:

Rachel Yavinsky

Rachel Yavinsky

Penasihat Dasar Kanan, Biro Rujukan Penduduk (PRB)

Rachel Yavinsky ialah penasihat dasar kanan dalam Program Antarabangsa di PRB. Sejak 2019, beliau telah dipinjamkan ke Majlis Penduduk sebagai Peneraju Pasukan Penggunaan Penyelidikan dan Pengurusan Pengetahuan dalam Penyelidikan Terobosan, projek penyelidikan perubahan sosial dan tingkah laku yang dibiayai oleh USAID. Tumpuan beliau adalah untuk memudahkan perkongsian maklumat antara penyelidikan, amalan dan dasar melalui mesej yang jelas dan produk inovatif, dan beliau telah mengusahakan topik termasuk perubahan sosial dan tingkah laku, perancangan keluarga, kesihatan ibu dan populasi, kesihatan dan alam sekitar (PHE). ). Sebelum ini, Rachel menguruskan program Felo Komunikasi Dasar PRB. Rachel mempunyai ijazah sarjana dalam sains kesihatan dalam kesihatan reproduktif dan peranakan daripada Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg, dan ijazah sarjana muda dalam Antropologi Biologi dan Anatomi dari Universiti Duke.

Lotoko Intamba Gracian’s Merci Mon Héros video