Taip untuk mencari

Pengarang:

Rose Wilcher

Rose Wilcher

Pengarah Pengurusan Pengetahuan dan Intervensi Struktur, Bahagian HIV, FHI 360

Rose Wilcher ialah Pengarah Pengurusan Pengetahuan dan Intervensi Struktur untuk program HIV di FHI 360 dan ahli pasukan pengurusan kanan untuk projek LINKAGES dan Meeting Target and Maintaining Epidemic Control (EpiC). Rose telah berada di FHI 360 selama 18 tahun, di mana beliau telah menyediakan kepimpinan teknikal dan pengawasan pengurusan terhadap HIV dan projek kesihatan reproduktif, dengan tumpuan untuk menterjemah bukti ke dalam dasar dan amalan. Beliau mempunyai pengalaman melaksanakan pelbagai strategi penyelidikan untuk amalan, termasuk penglibatan pihak berkepentingan, advokasi, pembangunan sumber program berasaskan bukti, pembinaan kapasiti, dan penyediaan bantuan teknikal kepada rakan kongsi global dan nasional. Rose juga menyediakan bantuan teknikal kepada program mengenai penggunaan strategi integrasi jantina berasaskan bukti dan mempengerusikan bersama Pasukan Petugas Keganasan berasaskan Gender Kumpulan Kerja Jantina Antara Agensi USAID. Rose telah menerbitkan secara meluas dalam literatur semakan rakan sebaya mengenai topik yang menangani perancangan keluarga, pencegahan dan penjagaan HIV untuk wanita dan populasi utama, dan integrasi jantina.

A woman