Taip untuk mencari

Pengarang:

Sally A. Njiri

Sally A. Njiri

Pegawai Teknikal Kanan-Perancang Keluarga/Advokasi, Jhpiego Kenya

Sally ialah pegawai advokasi teknikal untuk pejabat Kenya. Beliau memiliki jumlah pengalaman yang luas dalam tempoh 9 tahun dalam kesihatan awam dan komuniti, dengan minat yang mendalam dalam kesihatan reproduktif, perkhidmatan perancangan keluarga, advokasi, strategi kesihatan komuniti dan penjagaan HIV/AIDS. Sebelum menyertai AFP, beliau bekerja dengan Projek Kamili APHIA-PLUS yang dibiayai oleh USAID (sebagai pegawai kanan projek) dan projek kesihatan reproduktif Jhpiego yang lain, di mana beliau secara kolaboratif melibatkan semua pihak berkepentingan utama untuk merealisasikan kejayaan program yang besar. Sally mempunyai rekod prestasi cemerlang dalam pembinaan kapasiti untuk sistem kerajaan tempatan/devolved di Kenya melalui advokasi berasaskan bukti yang kukuh untuk sistem perancangan keluarga bersepadu. Dia membawa ke kedudukan semasanya kemahiran analisis dan penilaian praktikal, dengan kecekapan dalam menilai data dan merumuskan penyelesaian.

Maaf Tiada Catatan Ditemui!