Taip untuk mencari

Pengarang:

Sarah Brittingham

Sarah Brittingham

Pegawai Teknikal, Penyelidikan untuk Penyelesaian Boleh Skala, FHI 360

Sarah Brittingham berkhidmat sebagai pegawai teknikal dalam unit penggunaan penyelidikan di FHI 360. Portfolio semasanya tertumpu pada pengembangan akses kepada perancangan keluarga dan maklumat dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif melalui teknologi digital dan penjagaan diri. Sebelum menumpukan kerjayanya pada perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif, Sarah menguruskan agensi anak angkat antara negara, berkhidmat sebagai pelawat rumah kepada ibu baru, dan mengajar pendidikan seks kepada belia. Beliau memperolehi MPH di University of North Carolina di Chapel Hill dan MA dalam Pengajian Pembangunan di Institut Kajian Sosial Antarabangsa di The Hague, Belanda.

garis masa IBP COVID-19 and FP/RH Task Team Interactive Map