Taip untuk mencari

Pengarang:

Simone Parrish

Simone Parrish

Pegawai Program Kanan, Unit Pengurusan Pengetahuan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Simone telah berkhidmat dengan Unit Pengurusan Pengetahuan Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins sejak 2011. Beliau mempunyai pengalaman luas mengurus kandungan laman web dan komuniti amalan dalam talian; berfungsi sebagai penghubung antara pemilik produk web dan pembangun; memimpin inisiatif pengurusan pengetahuan; proses pelaporan yang bercanggah; dan membentangkan tentang asas pengurusan pengetahuan, analitik dan cerapan, serta pelbagai topik kesihatan digital. Simone berkhidmat dalam Majlis Penasihat Rangkaian Kesihatan Digital Global dan pengerusi bersama Kolaboratif Pengetahuan Kesihatan Global.

Detail of a mosaic artwork called "River of Knowledge". Image credit: Carlos Lowry via Flickr Creative Commons