Taip untuk mencari

Pengarang:

Sonali Jana

Sonali Jana

TIMBALAN PENGARAH DI CCC-I, NEW DELHI, INDIA

Sonali Jana mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam projek dan program pembangunan yang sebahagian besarnya tertumpu kepada memacu perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) dalam pelbagai sektor termasuk kesihatan awam, pemerkasaan remaja dan belia, Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH), pendidikan, pembangunan awal kanak-kanak , dan pemakanan. Beliau telah bekerja dengan UNICEF, CARE, Evidence Action, Centre for Communication and Change-India (CCC-I), dan Johns Hopkins CCP antara lain, menyumbang kepada pengurusan program, penyelidikan, penggemblengan sumber dan sosial, pengurusan pengetahuan, pengukuhan kapasiti, SBC komunikasi, dan pengurusan rakan kongsi. Kerjanya menjangkau seluruh India dan rantau Asia. Beliau mempunyai ijazah Sarjana dalam Psikologi dengan pengkhususan dalam Intervensi Klinikal dan Kaunseling. Kini beliau adalah Timbalan Pengarah di CCC-I, New Delhi, India.