Taip untuk mencari

Pengarang:

Suzanne Fischer

Suzanne Fischer

Suzanne Fischer, MS, menyertai FHI 360 pada tahun 2002 dan kini merupakan Pengarah Bersekutu Pengurusan Pengetahuan di bahagian Penggunaan Penyelidikan, di mana beliau menyelia pasukan penulis, editor dan pereka grafik. Selain itu, dia mengkonseptualisasikan, menulis, menyemak dan mengedit kurikulum, alatan penyedia, laporan, taklimat dan kandungan media sosial. Beliau juga melatih penyelidik antarabangsa dalam menulis artikel jurnal saintifik dan telah memudahkan bengkel penulisan di lapan negara. Bidang teknikal yang diminatinya termasuk program kesihatan seksual dan reproduktif belia dan HIV untuk populasi utama. Beliau ialah pengarang bersama Sambungan Positif: Maklumat Utama dan Kumpulan Sokongan untuk Remaja yang Hidup dengan HIV.

Photo Credit: World Bank / Ousmane Traore
Participants in an Anyaka Makwiri mentoring session. Photo: FHI 360.