Taip untuk mencari

Pengarang:

Tara Sullivan

Tara Sullivan

Pengarah Projek, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Dr. Tara M Sullivan, Pengarah, Pengurusan Pengetahuan dan KEJAYAAN Pengetahuan Tara M. Sullivan, Ph.D., MPH, mengetuai unit pengurusan pengetahuan Johns Hopkins Center for Communication Programs, ialah pengarah projek untuk Knowledge SUCCESS, dan mengajar dalam Jabatan Kesihatan, Tingkah Laku dan Masyarakat di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg. Beliau telah bekerja selama lebih daripada 20 tahun dalam kesihatan antarabangsa dengan fokus pada penilaian program, pengurusan pengetahuan (KM), kualiti penjagaan dan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH). Tara telah merapatkan jurang pengetahuan dalam bidang KM dengan membangunkan rangka kerja dan panduan untuk reka bentuk, pelaksanaan, dan pemantauan dan penilaian program KM, dan dengan meneroka sumbangan yang dibuat KM untuk mengukuhkan sistem kesihatan dan meningkatkan hasil kesihatan. Penyelidikan beliau telah mengkaji keperluan pengetahuan di pelbagai peringkat sistem kesihatan, dan telah menyiasat bagaimana faktor sosial (modal sosial, rangkaian sosial, pembelajaran sosial) menyumbang kepada hasil perkongsian pengetahuan. Tara juga telah meneliti faktor yang mempengaruhi penyediaan kualiti penjagaan dalam program FP/RH global. Beliau telah tinggal dan bekerja di Botswana dan Thailand serta memegang ijazah dari Universiti Cornell (BS) dan Sekolah Kesihatan Awam dan Perubatan Tropika Universiti Tulane (Ph.D., MPH).

Instructor teaching a course to a classroom filled with adult students
women at the meeting
women at the meeting
Knowledge Management Course feature image: Nurses listen during a training program. Photo © Dominic Chavez/World Bank