Taip untuk mencari

Pengarang:

Tracy Orr

Tracy Orr

Tracy Orr ialah Pegawai Teknikal Kanan di FHI 360, di mana dia memfokuskan pada mengaplikasikan penyelidikan pada dasar dan amalan. Bidang kepakaran beliau termasuk advokasi dasar, penglibatan pihak berkepentingan, perancangan keluarga berasaskan komuniti dan sektor swasta, dan integrasi jantina. Beliau memegang ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian dan Psikologi Afrika dan Amerika serta Sarjana dalam kesihatan awam, kedua-duanya dari Universiti Michigan.

Small commercial drug shops are often the first line of health care in low- and middle-income countries, especially in rural areas. Photo: FHI 360.