Taip untuk mencari

Pengarang:

Victoria Lebrun

Victoria Lebrun

Victoria Lebrun, MSPH ialah Rakan Penyelidik di Jabatan Penyelidikan Perkhidmatan Kesihatan FHI 360, menyokong kajian dan penilaian rapi berkaitan penyampaian perkhidmatan kesihatan dan fungsi sistem kesihatan. Beliau menyediakan bantuan teknikal untuk reka bentuk, pembangunan dan pelaksanaan penyelidikan, dengan tumpuan pada kualiti data, kaedah analisis, dan sintesis penyelidikan untuk penyebaran optimum dan pengambilan penyelidikan. Tori memegang Ijazah Sarjana Sains dalam Kesihatan Awam dalam Dasar dan Pengurusan Kesihatan dari UNC-Chapel Hill.

garis masa