Taip untuk mencari

Pengarang:

Zoé Mistrale Hendrickson

Zoé Mistrale Hendrickson

Penolong Saintis, Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg

Zoé Mistrale Hendrickson, PhD, ialah Penolong Saintis di Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg. Beliau ialah seorang saintis sosial dan penyelidik kesihatan awam yang penyelidikannya tertumpu pada bagaimana struktur sosial terlibat dalam pengalaman harian kesihatan dan cara orang ramai mendapatkan penjagaan. Dengan tumpuan pada kesihatan seksual dan reproduktif dalam dunia yang semakin mudah alih, globalisasi, penyelidikannya menyiasat hubungan antara ketidaksamaan jantina, mobiliti geografi dan penentu sosial kesihatan yang lain dan implikasinya terhadap pembuatan keputusan reproduktif, amalan perancangan keluarga, dan mencari penjagaan kesihatan. Beliau komited untuk menggunakan penyelidikan untuk memaklumkan reka bentuk, pelaksanaan dan penilaian intervensi yang baru, dimaklumkan secara teori, dan menangani struktur sosial dan ketidaksamaan yang mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Oleh itu, dia menggunakan teori sosial untuk berfikir secara kritis tentang penyelidikan kesihatan awam dan cara terbaik untuk mereka bentuk program kesihatan awam yang bertimbang rasa dan mampan. Beliau kini berkhidmat sebagai penyiasat utama untuk pelbagai projek penyelidikan kuantitatif dan kualitatif di Pusat Program Komunikasi, termasuk penyelidikan formatif, pemantauan dan penilaian untuk program perubahan sosial dan tingkah laku di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan.

Trois jeunes filles et un garçon écoutent attentivement ensemble dans un cadre éducatif. Crédit d'image: PSI