Taip untuk mencari

Rakan Kongsi Kandungan

Rakan Kongsi Kandungan

Kami berbesar hati untuk menyerlahkan kerja pihak berkepentingan dalam perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Rakan kongsi kandungan kami ialah organisasi atau projek yang telah menyumbangkan artikel atau sumber ke tapak web kami. Mereka menyokong matlamat kami untuk menjadikan maklumat tersedia dan boleh diakses — supaya orang ramai boleh menggunakannya dan program boleh bertambah baik.

Adakah anda berminat untuk menampilkan kerja, sumber dan acara organisasi anda di sini? Hubungi Kami!

Pasukan Petugas Pembuangan Implan

Dimulakan pada 2015, Pasukan Petugas Pembuangan Implan mengumpulkan rakan kongsi pelaksana, pengilang implan, penyelidik dan penderma mengenai isu yang berkaitan dengan penyingkiran implan berkualiti.

Breakthrough ACTION and RESEARCH for Social and Behavior Change

TINDAKAN terobosan

TINDAKAN terobosan mencetuskan tindakan kolektif dan menggalakkan orang ramai untuk mengamalkan tingkah laku yang lebih sihat—daripada menggunakan kaedah kontraseptif moden dan tidur di bawah kelambu hinggalah diuji untuk HIV—dengan memalsukan, menguji dan meningkatkan pendekatan baharu dan hibrid kepada perubahan sosial dan tingkah laku (SBC).

Berasaskan teguh dalam amalan yang terbukti, TINDAKAN terobosan bekerjasama dengan kerajaan, masyarakat sivil dan komuniti di seluruh dunia untuk melaksanakan pengaturcaraan SBC yang kreatif dan mampan, memupuk juara SBC, mengarusperdanakan teknik dan teknologi baharu, dan menyokong pelaburan strategik dan mampan dalam SBC.

Breakthrough Research for Social and Behavior Change

PENYELIDIKAN terobosan

PENYELIDIKAN Terobosan memangkinkan perubahan sosial dan tingkah laku dengan menjalankan penyelidikan dan penilaian terkini serta mempromosikan penyelesaian berasaskan bukti untuk menambah baik program kesihatan dan pembangunan di seluruh dunia. Dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan, PENYELIDIKAN Terobosan sedang mengenal pasti jurang bukti utama dan membangunkan agenda penyelidikan yang didorong oleh konsensus untuk membimbing pelaburan keutamaan dalam penyelidikan, program dan dasar SBC. Menggunakan kaedah penyelidikan dan penilaian yang canggih, PENYELIDIKAN Terobosan sedang menangani soalan utama yang berkaitan dengan pengaturcaraan SBC seperti "Apa yang berkesan?" “Bagaimana ia boleh berfungsi dengan baik?” “Berapa harganya?” “Adakah ia menjimatkan kos?” “Bagaimanakah ia boleh direplikasi, diskalakan dan dikekalkan secara tempatan?” Akhirnya, projek itu akan melengkapkan kerajaan, rakan kongsi pelaksana, organisasi penyampaian perkhidmatan dan penderma dengan data dan bukti yang mereka perlukan untuk menyepadukan pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku yang terbukti dan kos efektif ke dalam program mereka.

PENYELIDIKAN Terobosan ialah perjanjian kerjasama lima tahun yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat. Konsortium itu diketuai oleh Majlis Penduduk dalam perkongsian dengan Kesihatan Avenir, idea42, Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown, Biro Rujukan Penduduk, dan Universiti Tulane.

FP2030

FP2030

FP2030 (dahulunya Perancang Keluarga 2020) ialah rakan kongsi teras mengenai Amalan Berimpak Tinggi untuk Perancang Keluarga. Visi FP2030 ialah masa depan di mana wanita dan gadis di mana-mana mempunyai kebebasan dan keupayaan untuk menjalani kehidupan yang sihat, membuat keputusan termaklum mereka sendiri tentang menggunakan kontraseptif dan mempunyai anak, dan mengambil bahagian secara sama rata dalam masyarakat dan pembangunannya. FP2030 adalah berdasarkan empat prinsip panduan: sukarela, berpusatkan orang, pendekatan berasaskan hak, dengan ekuiti pada teras; memperkasakan wanita dan kanak-kanak perempuan serta melibatkan lelaki, lelaki, dan komuniti; membina perkongsian yang disengajakan dan saksama dengan remaja, belia dan populasi terpinggir untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk untuk pengumpulan dan penggunaan data yang tepat dan diasingkan; dan perkongsian global yang diterajui negara, dengan perkongsian pembelajaran dan kebertanggungjawaban bersama untuk komitmen dan keputusan.

IBP Network

Rangkaian IBP

Rangkaian IBP (dahulunya dikenali sebagai inisiatif Melaksanakan Amalan Terbaik) mengumpulkan rakan kongsi untuk berkongsi amalan terbaik, pengalaman. dan alat untuk menyokong perancangan keluarga dan pengaturcaraan kesihatan reproduktif (FP/RH). Aktiviti memberi tumpuan kepada menyokong pertukaran pengetahuan, dokumentasi, dan usaha penyelidikan pelaksanaan. Objektifnya adalah untuk:

  1. Menyebarkan garis panduan, alatan dan amalan berasaskan bukti dalam pengaturcaraan FP/RH;
  2. Menyokong pelaksanaan dan penggunaan garis panduan dan amalan berasaskan bukti dalam FP/RH; dan
  3. Memudahkan kerjasama dan perkongsian yang lebih baik antara pihak berkepentingan dalam komuniti FP/RH.

Ketahui lebih lanjut (dan sertai Rangkaian) di https://ibpnetwork.org/.

The Challenge Initiative

Inisiatif Cabaran (TCI)

Diketuai oleh Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, The Challenge Initiative ialah platform "perniagaan luar biasa" yang memperkasakan kerajaan tempatan untuk meningkatkan intervensi kesihatan amalan terbaik secara pantas dan mampan untuk memberi manfaat kepada bandar. masyarakat miskin. Inisiatif ini dibina berdasarkan kejayaan yang ditunjukkan oleh Inisiatif Kesihatan Reproduktif Bandar (URHI) Yayasan Bill & Melinda Gates—usaha 2010-2016 untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan miskin bandar di India, Kenya, Nigeria dan Senegal.

Kupenda for the children

Kupenda untuk Anak-anak

Terdapat 580 juta kanak-kanak kurang upaya di seluruh dunia; 80% daripada mereka tinggal di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Kebanyakan kanak-kanak ini diabaikan, didera, dan diketepikan daripada kehidupan masyarakat. Kupenda for the Children ialah organisasi bukan untung yang membayangkan masyarakat bersepadu sepenuhnya di mana semua orang dari semua kebolehan mempunyai akses kepada kesihatan, pendidikan dan komuniti penyayang. Setiap tahun, melalui perkongsian dengan profesional tempatan (terutamanya di Kenya), Kupenda melatih beribu-ribu keluarga, belia dan pemimpin sebagai peguam bela orang kurang upaya yang membantu 40,000 kanak-kanak kurang upaya mengakses pendidikan, penjagaan perubatan dan kemasukan yang mereka layak.

NextGen RH

NextGen RH

NextGen RH ialah Komuniti Amalan untuk kesihatan reproduktif remaja dan belia (AYRH). Misinya adalah untuk menyediakan kepimpinan teknikal dalam pelaksanaan pengaturcaraan dan penyelidikan AYRH yang berkesan. NextGen RH berusaha untuk mencapai misinya melalui kemajuan tiga tema strategik:

  1. Meningkatkan pengharmonian dan penyelarasan bimbingan teknikal dan model program AYRH di peringkat global dan negara
  2. Memacu inovasi dan pertanyaan untuk amalan terbaik yang belum direalisasikan
  3. Meningkatkan penglibatan dan perwakilan belia yang bermakna dalam komuniti amalan dan bidang program dan penyelidikan AYRH

Tekan di sini untuk maklumat lanjut atau menyertai komuniti.

Living Goods: Delivering Data-Driven Health Care, Door to Door

Barangan Hidup

Dengan pejabat globalnya di Nairobi, Kenya, Living Goods menyasarkan untuk menyelamatkan nyawa secara berskala dengan menyokong pekerja kesihatan komuniti yang diperkasakan secara digital. Organisasi ini bekerjasama dengan kerajaan dan rakan kongsi untuk memanfaatkan teknologi mudah alih pintar, memperkukuh prestasi dengan teliti, dan berinovasi tanpa henti untuk menyampaikan perkhidmatan kesihatan berkualiti tinggi dan memberi kesan secara efektif.

MOMENTUM Global and Country Leadership

MOMENTUM Negara dan Kepimpinan Global

MOMENTUM ialah rangkaian anugerah inovatif yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID) untuk menambah baik perkhidmatan kesihatan ibu, bayi baru lahir dan kanak-kanak, perancangan keluarga sukarela dan penjagaan kesihatan reproduktif (MNCH/FP/RH) secara holistik di negara rakan kongsi di sekitar dunia.

Kami membayangkan dunia di mana semua ibu, kanak-kanak, keluarga dan komuniti mempunyai akses yang saksama kepada penjagaan MNCH/FP/RH yang berkualiti supaya mereka mencapai potensi penuh mereka. MOMENTUM bekerjasama dengan kerajaan, membina bukti dan pengalaman sedia ada dalam melaksanakan program dan campur tangan kesihatan global, jadi kami boleh membantu memupuk idea, perkongsian dan pendekatan baharu serta mengukuhkan daya tahan sistem kesihatan.

Population Council

Majlis Penduduk

Majlis Penduduk menjalankan penyelidikan untuk menangani isu kesihatan dan pembangunan yang kritikal. Kerja kami membolehkan pasangan merancang keluarga mereka dan mencatat masa depan mereka. Kami membantu orang ramai mengelakkan jangkitan HIV dan mengakses perkhidmatan HIV yang menyelamatkan nyawa. Dan kami memperkasakan gadis untuk melindungi diri mereka dan bersuara dalam kehidupan mereka sendiri. Kami menjalankan penyelidikan dan program di lebih daripada 50 negara. Ibu pejabat New York kami menyokong rangkaian pejabat global di Afrika, Asia, Amerika Latin dan Timur Tengah. Sejak awal, Majlis telah memberikan suara dan penglihatan kepada orang yang paling terdedah di dunia. Kami meningkatkan kesedaran tentang masalah yang mereka hadapi dan menawarkan penyelesaian berasaskan bukti. Di negara membangun, kerajaan dan organisasi masyarakat sivil mendapatkan bantuan kami untuk memahami dan mengatasi halangan kepada kesihatan dan pembangunan. Dan kami bekerja di negara maju, di mana kami menggunakan sains bioperubatan terkini untuk membangunkan kontraseptif dan produk baharu untuk mencegah penularan HIV.

IGWG

Pasukan Petugas Keganasan Berasaskan Jantina (GBV) IGWG

Interagency Gender Working Group (IGWG), yang ditubuhkan pada tahun 1997, ialah rangkaian pelbagai pertubuhan bukan kerajaan, Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID), agensi yang bekerjasama, dan Biro Kesihatan Global USAID. Pasukan Petugas GBV menganjurkan acara seperti kemas kini teknikal, plenari, dan beg coklat, dan bertemu secara berkala untuk menyusun strategi mengenai jurang dalam bahan yang diperlukan dan penyelidikan yang berkaitan dengan GBV.

SHOPS Plus

KEDAI Plus

Mengekalkan Hasil Kesihatan melalui Sektor Swasta (SHOPS) Plus ialah inisiatif utama USAID dalam kesihatan sektor swasta. Projek ini bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi sektor swasta dan memangkinkan penglibatan awam-swasta untuk meningkatkan hasil kesihatan dalam perancangan keluarga, HIV/AIDS, kesihatan ibu dan anak, dan bidang kesihatan lain. SHOPS Plus menyokong pencapaian keutamaan kesihatan kerajaan AS dan meningkatkan ekuiti dan kualiti keseluruhan sistem kesihatan.

Evidence to Action

Bukti Tindakan (E2A)

Projek Evidence to Action (E2A) ialah peneraju global USAID untuk mengukuhkan perancangan keluarga dan penyampaian perkhidmatan kesihatan reproduktif. Kami bekerjasama dengan kerajaan, NGO tempatan dan komuniti untuk meningkatkan sokongan, membina bukti dan memudahkan peningkatan perkara yang berkesan untuk meluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti yang boleh mengubah keluarga, komuniti dan negara.

Self-Care Trailblazer Group

Trailblazer Penjagaan Diri

Ditubuhkan pada 2018, Self-Care Trailblazer Group (SCTG) membina asas bukti dan menyokong penggunaan Garis Panduan Penjagaan Diri WHO untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif, garis panduan dan amalan kebangsaan untuk memajukan penjagaan diri dengan input komuniti yang lebih besar. pegawai kementerian, penyedia penjagaan kesihatan, aktivis dan pengguna.

Reproductive Health Supplies Coalition

Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif

Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif ialah perkongsian global pertubuhan awam, swasta dan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk memastikan semua orang di negara berpendapatan rendah dan sederhana boleh mengakses dan menggunakan bekalan yang berpatutan dan berkualiti tinggi untuk memastikan kesihatan reproduktif mereka yang lebih baik.

Jhpiego

Jhpiego

Matlamat Jhpiego adalah untuk memastikan semua hak dan kesihatan seksual dan reproduktif individu dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Inisiatif dan usaha kami bertujuan untuk mengatasi halangan untuk mengakses dan membengkok ke arah memastikan perkhidmatan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif yang berkualiti tinggi, selamat dan berkesan untuk semua.

Population Services International

PSI

PSI membayangkan dunia di mana pengguna boleh bergerak dengan lancar melalui pasaran dengan rangkaian pilihan dan peluang terluas yang tersedia untuk mereka dalam persekitaran yang menyokong mereka dalam perjalanan kesihatan yang membentuk kehidupan mereka.

Center on Gender Equity and Health

Pusat Ekuiti Jantina dan Kesihatan

Misi Pusat Ekuiti dan Kesihatan Gender adalah untuk meningkatkan kesihatan dan pembangunan penduduk dengan meningkatkan status, peluang dan keselamatan wanita dan gadis, di seluruh dunia. Pusat ini memberi tumpuan kepada menjalankan penyelidikan kesihatan awam global yang inovatif, latihan perubatan dan akademik, dan pembangunan dan penilaian dasar dan amalan berasaskan bukti yang berkaitan dengan ketidaksamaan jantina (perkahwinan kanak-kanak perempuan, keutamaan anak lelaki dan kebencian anak perempuan) dan keganasan berasaskan jantina (keganasan pasangan , serangan seksual & eksploitasi, pemerdagangan seks).

Passages Project

Projek Passages (IRH, FHI 360)

Projek Passages ialah projek penyelidikan pelaksanaan yang dibiayai oleh USAID (2015-2021) yang bertujuan untuk menangani pelbagai norma sosial, pada skala, untuk mencapai penambahbaikan yang berterusan dalam perancangan keluarga, kesihatan reproduktif dan keganasan berasaskan jantina. Passages berusaha untuk membina asas bukti dan menyumbang kepada kapasiti komuniti global untuk mengukuhkan persekitaran normatif yang menyokong kesihatan dan kesejahteraan reproduktif, terutamanya di kalangan orang muda di titik peralihan kehidupan, termasuk remaja yang sangat muda, belia yang baru berkahwin, dan pertama. -masa ibu bapa.

Health Policy Plus

Polisi Kesihatan Plus

Health Policy Plus (HP+) memperkukuh dan memajukan keutamaan dasar kesihatan di peringkat global, nasional dan subnasional. Projek ini bertujuan untuk menambah baik persekitaran yang membolehkan perkhidmatan kesihatan, bekalan dan sistem penyampaian yang saksama dan mampan melalui reka bentuk dasar, pelaksanaan dan pembiayaan. Diambil bersama, dasar berasaskan bukti, inklusif; pembiayaan kesihatan yang lebih mampan; tadbir urus yang lebih baik; dan kepimpinan dan advokasi global yang lebih kukuh akan membawa kepada hasil kesihatan yang lebih baik di seluruh dunia.