Taip untuk mencari

Rakan Kongsi Kandungan – Polisi Kesihatan Plus

Health Policy Plus

Polisi Kesihatan Plus

Health Policy Plus (HP+) memperkukuh dan memajukan keutamaan dasar kesihatan di peringkat global, nasional dan subnasional. Projek ini bertujuan untuk menambah baik persekitaran yang membolehkan perkhidmatan kesihatan, bekalan dan sistem penyampaian yang saksama dan mampan melalui reka bentuk dasar, pelaksanaan dan pembiayaan. Diambil bersama, dasar berasaskan bukti, inklusif; pembiayaan kesihatan yang lebih mampan; tadbir urus yang lebih baik; dan kepimpinan dan advokasi global yang lebih kukuh akan membawa kepada hasil kesihatan yang lebih baik di seluruh dunia.

Catatan Terkini

Tiada siaran tersedia.

Adakah anda ingin melihat lebih banyak siaran oleh Health Policy Plus? Tekan di sini!