Taip untuk mencari

PRB

Population Reference Bureau

PRB

PRB ialah organisasi bukan untung yang mempunyai pejabat di Washington DC dan Nairobi, serta pembukaan pejabat di Dakar. Visi PRB ialah dunia di mana pembuat keputusan meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan semua orang melalui dasar dan amalan berasaskan bukti. Untuk meneruskan wawasan ini, PRB memaklumkan orang di seluruh dunia tentang penduduk, kesihatan dan alam sekitar, serta memperkasakan orang ramai untuk menggunakan maklumat ini untuk memajukan kesejahteraan generasi semasa dan akan datang. Khususnya, PRB:

  • Menganalisis data demografi dan penyelidikan untuk menyediakan maklumat populasi yang objektif, tepat dan terkini dalam format yang boleh diakses.
  • Menyediakan alatan dan latihan, dan membina gabungan, untuk membantu orang lain memahami dan berkomunikasi secara berkesan tentang isu penduduk.
  • Mengadakan dan melibatkan penyelidik, penyokong dasar, pihak berkepentingan dasar dan pembuat keputusan untuk memupuk dialog berasaskan bukti.

PRB bekerja di Amerika Syarikat dan di peringkat antarabangsa dengan pelbagai rakan kongsi dalam sektor kerajaan, bukan untung, penyelidikan, perniagaan dan kedermawanan.

Catatan Terkini

Young men worshipping. Credit: ValeriaRodrigues/Pixabay.
Young men worshipping. Credit: ValeriaRodrigues/Pixabay.
women on computers

Adakah anda ingin melihat lebih banyak siaran oleh Biro Rujukan Penduduk (PRB)? Tekan di sini!