Taip untuk mencari

Rakan Kongsi Kandungan – Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif

Reproductive Health Supplies Coalition

Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif

Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif ialah perkongsian global pertubuhan awam, swasta dan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk memastikan semua orang di negara berpendapatan rendah dan sederhana boleh mengakses dan menggunakan bekalan yang berpatutan dan berkualiti tinggi untuk memastikan kesihatan reproduktif mereka yang lebih baik. Gabungan itu menghimpunkan pelbagai agensi dan kumpulan dengan peranan penting dalam menyediakan kontraseptif dan bekalan kesihatan reproduktif yang lain. Ini termasuk organisasi pelbagai hala dan dua hala, yayasan swasta, kerajaan, masyarakat sivil dan wakil sektor swasta.

Catatan Terkini

mikrofon
A hand holding a see-through container with menstrual health supplies—tampons and menstrual cups

Adakah anda ingin melihat lebih banyak siaran oleh Gabungan Bekalan Kesihatan Reproduktif? Tekan di sini!