Taip untuk mencari

Bagaimana Kerja Kami Bermanfaat

Misi USAID

Menggunakan pengetahuan untuk mengukuhkan sistem dan kapasiti tempatan

Pengetahuan ialah asas sistem kesihatan berprestasi tinggi, dasar yang berjaya, dan pencapaian matlamat kesihatan nasional dan serantau. Knowledge SUCCESS ialah projek pengurusan pengetahuan global (KM) yang boleh memberikan bantuan teknikal kepada mana-mana Misi USAID melalui pembelian masuk.

A graphic of a woman holding photos

Projek kami telah berjaya menggabungkan pendekatan KM di peringkat sistem, organisasi dan individu di Afrika Timur, Afrika Barat, Asia dan Caribbean (di bawah anugerah sebelumnya, K4Kesihatan). Bekerjasama dengan rakan kongsi tempatan, kami pakar dalam:

  • Menghimpunkan individu, organisasi dan negara supaya mereka boleh berkongsi pengalaman tentang perkara yang berkesan dan apa yang tidak, dan belajar daripada satu sama lain,
  • Membangunkan alat inovatif dan setempat yang meningkatkan pertukaran dan aliran maklumat, dan
  • Menerbitkan bukti dan cerapan praktikal dengan cara yang boleh diambil tindakan dan mudah difahami.

Kami mentakrifkan pengetahuan sebagai banyak perkara: data, bukti, panduan teknikal dan pengalaman hidup yang praktikal. Apabila orang yang bekerja dalam kesihatan dan pembangunan boleh berkongsi apa yang mereka tahu, dan mencari maklumat yang mereka perlukan, program lebih berupaya untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengelakkan kesilapan yang berulang.

Perkara Yang Boleh Kami Lakukan Untuk Misi USAID

USAID telah menetapkan banyak keutamaan seluruh agensi untuk membimbing pelaburan, antaranya Pemantapan Sistem Kesihatan 2030 penglihatan dan Pengukuhan Kapasiti Tempatan (LCS) dasar. Pengukuhan Sistem Kesihatan 2030 memfokuskan pada tiga matlamat hasil untuk sistem kesihatan berprestasi tinggi: ekuiti, kualiti dan pengoptimuman sumber. Dasar LCS membimbing keputusan USAID tentang sebab dan cara melabur dalam kapasiti rakan kongsi tempatan dan diselaraskan di sepanjang dua tonggak: perkongsian saksama dan pengaturcaraan yang berkesan.

Begini cara KM boleh menyokong matlamat USAID untuk mengukuhkan sistem kesihatan dan kapasiti tempatan.

Ekuiti

Amalan pengurusan pengetahuan membawa semua orang peluang yang sama untuk mengakses dan menggunakan data, maklumat dan pengetahuan.

KM membantu memastikan orang ramai diberi kuasa untuk mencipta atau berkongsi maklumat dan tidak lagi menghadapi halangan untuk mengakses pengetahuan yang mereka perlukan untuk memberi perkhidmatan kepada kesihatan komuniti mereka.

Ramai profesional kesihatan, melalui latihan yang diketuai oleh Knowledge SUCCESS, sedang belajar cara menyampaikan maklumat kesihatan teknikal dengan cara yang mudah difahami dan digunakan oleh rakan sebaya mereka atau orang lain pada konteks mereka, dan sesetengah individu kini melatih orang lain tentang cara melakukannya.

Kualiti

Pembelajaran dan perkongsian berterusan—dan penerapan pengetahuan itu kepada perkhidmatan—membawa kepada sistem kesihatan yang responsif kepada keperluan pesakit dan penduduk.

Program kesihatan awam selalunya mempunyai matlamat yang bercita-cita tinggi tetapi mempunyai masa, wang dan sumber manusia yang terhad untuk melaksanakan kerja. KM boleh membantu pihak berkepentingan dengan cepat mempelajari perkara yang berkesan dan tidak serta dengan cepat menyesuaikan kerja mereka.

Pengalaman dengan kegagalan memberi kita cerapan tentang cara kita boleh menambah baik program dan perkhidmatan, tetapi ia jarang dikongsi. Bercakap tentang perkara yang tidak berjalan dengan baik boleh membantu kami membuat pembetulan kursus dan merancang dengan lebih berkesan. Knowledge SUCCESS mempunyai pengalaman yang signifikan mengetuai bengkel mengenai kegagalan dan penyelidikan tingkah laku ke dalam perkongsian kegagalan.

Mobilisasi Sumber

Sumber dioptimumkan apabila negara dan rakan kongsi boleh mengamalkan pembuatan keputusan, pembelajaran dan penyesuaian berasaskan bukti.

KM boleh menangani jurang dalam laluan maklumat antara pengetahuan pembekal, tingkah laku penyedia, kualiti perkhidmatan, pengambilan perkhidmatan dan hasil kesihatan.

Perkongsian pengetahuan dan kaedah pembelajaran yang disengajakan boleh meningkatkan kerjasama merentas negara, membantu program menjangkau khalayak sasaran dengan lebih cekap dan memanfaatkan pelaburan dengan lebih berkesan. kami Bulatan Pembelajaran model adalah salah satu cara kami membimbing program dan individu untuk berkongsi pengetahuan kritikal.

Perkongsian Saksama

Pengurusan pengetahuan mengiktiraf pihak berkepentingan tempatan sebagai pakar dan menekankan nilai kepakaran dan hubungan mereka.

Knowledge SUCCESS mereka bentuk pendekatan KM dengan dan untuk orang yang akan menggunakannya, menghasilkan perkongsian pengetahuan yang lebih kerap dan berterusan dalam bidang kesihatan keutamaan tinggi.

Projek kami telah melatih ratusan juara KM di negara pelaksanaan USAID, yang kini membina sistem dan rangkaian pengetahuan berkaitan tempatan yang boleh meningkatkan program kesihatan secara bermakna.

Pengaturcaraan Berkesan

Kapasiti program kesihatan diperkukuh dengan amalan berterusan pembelajaran dan perkongsian yang sahih di tempat orang berada.

Knowledge SUCCESS mempunyai rekod prestasi yang terbukti bekerjasama dengan pihak berkepentingan untuk menggabungkan amalan pembelajaran mampan ke dalam rangka kerja dan dasar nasional dan serantau, supaya pengetahuan diterapkan dalam sistem tempatan dan sistem tempatan mempunyai cara untuk terus belajar dan menambah baik.

Projek kami menghubungkan pihak berkepentingan untuk berkongsi pengalaman antara satu sama lain, supaya mereka boleh mencari penyelesaian praktikal yang sepadan dengan konteks mereka daripada rakan sebaya yang telah menjalani konteks mereka.

Bagaimana Melibatkan Ilmu KEJAYAAN

Disokong oleh perjanjian kerjasama 5 tahun (Februari 2019 – Ogos 2024), Knowledge SUCCESS boleh memberikan bantuan teknikal kepada semua Misi USAID dan boleh menerima dana daripada semua akaun USAID/USG.

Untuk mengetahui cara Knowledge SUCCESS boleh membantu anda mencapai matlamat anda, sila hubungi terus USAID AOR kami, Kate Howell, atau gunakan kami Borang hubungan. Anda boleh memuat turun maklumat yang dikongsi di halaman ini dalam bentuk PDF dalam Inggeris atau Perancis.