खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एडोस भेलेज मे

एडोस भेलेज मे

वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार, आईबीपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन

Ados IBP नेटवर्क सचिवालयमा एक वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यो भूमिकामा, Ados ले नेटवर्क सदस्य संगठनहरूलाई परिवार नियोजनमा प्रभावकारी अभ्यासहरू दस्तावेजीकरण, उच्च प्रभावकारी अभ्यासहरू (HIPs), र ज्ञान व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न मुद्दाहरूमा संलग्न हुने प्राविधिक नेतृत्व प्रदान गर्दछ। IBP भन्दा पहिले, Ados दक्षिणी अफ्रिकाका धेरै सदस्य संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय HIV/AIDS गठबन्धनको लागि क्षेत्रीय सल्लाहकारको रूपमा जोहानेसबर्गमा आधारित थिए। उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य कार्यक्रम डिजाइन, प्राविधिक सहयोग, व्यवस्थापन, र क्षमता निर्माणमा एचआईभी/एड्स र प्रजनन स्वास्थ्यमा केन्द्रित 20 वर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ।

Nurse Holding insertion materials. This image is from "An Integrated Approach to Increasing Postpartum Long-Acting Reversible Contraception in Northern Nigeria” IBP Implementation Story by Clinton Health Access Initiative (CHAI).
Masked Health Care Workers Learning | USAID in Africa | Credit: JSI
Community health worker Agnes Apid (L) with Betty Akello (R) and Caroline Akunu (center). Agnes is providing the women with counseling and family planning information. Image credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment