खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एलन इयापु

एलन इयापु

वरिष्ठ क्षेत्र परिचालन प्रबन्धक

एलनसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा 10 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ, सामाजिक प्रभाव कार्यक्रमहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन। उनका केही अघिल्ला कार्यहरूमा अत्यावश्यक बाल औषधिहरूमा पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको बजारलाई आकार दिने, राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृंखला प्रणालीमा परिवार नियोजनका नयाँ वस्तुहरू परिचय र एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने, र रसद व्यवस्थापनमा तल्लो तहका सेवा वितरण साझेदारहरूको लागि नेतृत्व क्षमता निर्माण गर्ने प्रयासहरू समावेश छन्। । आफ्नो वर्तमान भूमिकामा, उहाँले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यबलको कार्यसम्पादन र प्रभावकारितालाई अगाडि बढाउन सान्दर्भिक उपकरणहरू, प्रक्रियाहरू र प्रणालीहरू विकास र रोलआउट गर्नुहुन्छ।

समय रेखा Members of the Living Goods organization