खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

अमान्डा फाटा

अमान्डा फाटा

विकास संयोजक, हेरचाह 2 समुदाय

अमान्डा क्याम्ब्रिजको लेस्ले विश्वविद्यालयको स्नातक हो, एमए जहाँ उनले ग्लोबल स्टडीजमा स्नातक डिग्री कमाए। आफ्नो अध्ययनको क्रममा, उनले आफ्नो पाठ्यक्रम मार्फत विश्वव्यापी स्वास्थ्य र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा आफ्नो रुचिहरू पछ्याइन् साथै विभिन्न गैर-नाफामुखी संस्थाहरूसँग इन्टर्नशिपहरू, जसमा बच्चाहरूको लागि कुपेन्डा, एक संस्था जसले केन्यामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि चिकित्सा हस्तक्षेप, शिक्षा, र वकालत प्रदान गर्दछ। C2C मा, अमान्डाले संस्थागत कोष सङ्कलन, अनुदान लेखन र रिपोर्टिङ, सम्भावना अनुसन्धान, साझेदारी निर्माण, र सहकर्मी नेटवर्किङमा ध्यान केन्द्रित गर्छिन्। उनको प्राथमिक क्यारियर लक्ष्य विश्वव्यापी रूपमा महिला स्वास्थ्य परिणामहरू सुधार गर्न मद्दत गर्नु हो र उनी हाल ब्रिघम र महिला अस्पतालमा महिला स्वास्थ्य विभागमा अनुसन्धानमा काम गर्छिन्।

Introducing the curriculum to parents in Savanette in southeastern Haiti. Image credit: Care 2 Communities