खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

अपर्णा जैन

अपर्णा जैन

प्रमाण परियोजना उप प्राविधिक निर्देशक; स्टाफ एसोसिएट II, जनसंख्या परिषद

अपर्णा जैन, पीएचडी, MPH,सँग 15 वर्ष भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य अनुभव छ। अपर्णा प्रमाण परियोजनाकी उप प्राविधिक निर्देशक र जनसंख्या परिषदमा एक सहयोगी II हुन्, जहाँ उनी परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यमा अनुसन्धान र मूल्याङ्कन अध्ययनहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्छिन्। उनको अनुसन्धान क्षेत्रहरू गर्भनिरोधक प्रयोगको गतिशीलतामा केन्द्रित छन् जसमा गर्भनिरोधक स्विचिंग र निरन्तरता, हेरचाहको गुणस्तरको मापन, औषधि पसल मालिकहरू र निजी फार्मेसीहरूमा प्रत्यारोपण, र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा किशोरकिशोरीहरूको पहुँचमा अवरोधहरू कम गर्ने जस्ता कार्यहरू साझेदारी गरिएको छ।

Indian women and children. Photo: Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images