खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

आरुज युसुफ

आरुज युसुफ

इन्टर्न, परिवार नियोजन २०३०

Arooj Yousaf भर्खरको जर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र ग्लोबल हेल्थमा बीए र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा नाबालिगको साथ स्नातक हुनुहुन्छ। उनको रुचिहरूमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, महिनावारी स्वास्थ्य र स्वच्छता, र मातृ र बाल स्वास्थ्य समावेश छ। उनीसँग योजनाबद्ध अभिभावकत्व र UNDP सँगको कामबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यका यी क्षेत्रहरूमा अघिल्लो अनुभव छ र उनले विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य र SRH सेवाहरूको बीचमा आफ्नो रुचिहरू पछ्याउन जारी राख्छिन्। उनी परिवार नियोजन २०२० को फल इन्टर्न थिइन् र परिवार नियोजन प्रतिबद्धता निर्माताहरू, किशोर र युवा जनसंख्या डेटा, र प्रजनन सेवाहरूमा पहुँचमा अनुसन्धान गर्न टोलीसँगै काम गरिन्।

Connecting Conversations
Connecting Conversations