खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

बेथ ब्रोगार्ड

बेथ ब्रोगार्ड

क्षेत्रीय परियोजना निर्देशक, जनसंख्या सेवा अन्तर्राष्ट्रिय (PSI)

बेथ ब्रोगार्ड जनसंख्या सेवा इन्टरनेशनल (PSI) मा आधारित Abidjan, Cote d'Ivoire मा क्षेत्रीय परियोजना निर्देशक हुनुहुन्छ। उनले महिला र केटीहरूको लागि गुणस्तरीय SRH कार्यक्रमहरू र सेवाहरूको विकास, कार्यान्वयन र दिगोपनमा केन्द्रित फ्रान्कोफोन पश्चिम र मध्य अफ्रिका (FWCA) मा धेरै क्षेत्रीय परियोजनाहरूको निरीक्षण गर्छिन्। उनले युवा-संचालित व्यापक SRH हेरचाहमा केन्द्रित PSI को FWCA क्षेत्रीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि गरिरहेकी छिन्। बेथले फ्रेन्च बोल्छिन्, फ्रान्सेली र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापनमा बीए छ, र मोन्टेरेको मिडलबरी इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडीजबाट एमबीए र एमपीए छ।

PHARE explored how programs can use existing and emerging technologies to reach young people with FP/RH information. Photo: PSI.