खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

क्याथरीन स्ट्रिफेल

क्याथरीन स्ट्रिफेल

वरिष्ठ नीति सल्लाहकार, पीआरबी

क्याथ्रिन स्ट्रिफेल PRB मा एक वरिष्ठ नीति सल्लाहकार हुन्, जहाँ उनले परिवार नियोजन विज्ञहरूका लागि नीति संचार कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेर र PRB को लिखित प्रकाशनहरूमा योगदान दिएर परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति वकालत प्रयासहरू बढाउन राष्ट्रिय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग काम गर्छिन्। 2019 मा PRB मा सामेल हुनु अघि, उनी CSIS ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी सेन्टरकी सहयोगी निर्देशक र Palladium/Futures Group मा व्यवसाय विकास सहयोगी थिइन्। क्याथ्रिनले जर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर र म्याकगिल विश्वविद्यालयबाट राजनीति विज्ञानमा स्नातक डिग्री हासिल गरेकी छिन्। उनी फ्रान्सेलीमा धाराप्रवाह छिन्। 

Illustration: Young people of many cultures
Illustration: Young people of many cultures
समय रेखा Illustration: Young people of many cultures