खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

क्रिस्टीन बिक्सिओन्स

क्रिस्टीन बिक्सिओन्स

वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार (SRH र पाठेघरको क्यान्सर), PSI

क्रिस्टीन बिक्सिओनेस PSI मा एक वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार हुन्, जहाँ उनले 30 भन्दा बढी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा (SRH) वितरण कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरीय हेरचाह विशेषज्ञता र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छिन्। यी कार्यक्रमहरूले ठूलो मात्रामा SRH सेवा वितरणको लागि हेरचाह प्रणालीको गुणस्तरलाई समर्थन गर्दछ र धेरैले आत्म-हेरचाह हस्तक्षेपहरू लागू गरिरहेका छन्। सुश्री Bixiones ले PSI मा आत्म-हेरचाह, ग्राहक-केन्द्रित हेरचाह मापन र डिजिटल स्वास्थ्य को क्षेत्र मा धेरै पहलहरु को हेरचाह विशेषज्ञता को आफ्नो गुणस्तर उधारो। उनी ग्रीवा क्यान्सर प्रोग्रामिङ र आपतकालीन गर्भनिरोधकको लागि PSI को विश्वव्यापी प्राविधिक नेतृत्व पनि हुन्।

Quality of Care Framework diagram