खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एडिथ गुन्जिरी

एडिथ गुन्जिरी

प्राविधिक सल्लाहकार, ब्लू भेन्चर्स

Edith Ngunjiri एक प्राविधिक सल्लाहकार, स्वास्थ्य-पर्यावरण साझेदारी, Blue Ventures (BV) सँग काम गर्दै, जहाँ उनले BV को समुद्री संरक्षण कार्यक्रमहरू भित्र स्वास्थ्य-सम्बन्धित हस्तक्षेपहरूको एकीकरणलाई समर्थन गर्छिन्। जनस्वास्थ्य र वातावरण, यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका साथै अधिकतम प्रभावका लागि प्रभावकारी साझेदारीलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा उनको चासो व्यापक रूपमा निहित छ। उनले बीएससी गरेकी छिन् । वातावरणीय स्वास्थ्य र एक एमएससी मा। जनस्वास्थ्यमा र २०११ देखि विभिन्न स्वास्थ्य-एकीकृत कार्यक्रमहरूमा काम गर्दै आएको छ।

Dugongs, a type of large marine mammal, being released by the community of Maliangin, Malaysia within the Maliangin marine sanctuary.