खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एलेशा किंगशट

एलेशा किंगशट

संस्थापक र प्रिन्सिपल, Kingshott परामर्श

Elesha Kingshott Kingshot Consulting मा संस्थापक र प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ जहाँ उनले संगठनहरूसँग काम गर्छिन् कि उनीहरूसँग रणनीति, वित्तीय स्रोतहरू, र विश्वको सबैभन्दा दबाबपूर्ण चुनौतीहरूको जवाफ दिन राजनीतिक समर्थन छ। स्व-हेरचाहले विश्वव्यापी स्तरमा आवश्यक ध्यान, फोकस र समर्थन पाउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी वकालत रणनीति विकास गर्न SCTG सँग परामर्श गरिरहेकी छिन्। एलेशासँग गैर-नाफामुखी, सरकार र बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग काम गर्ने १५ वर्षको अनुभव छ। उनको काम प्रजनन, मातृ, नवजात र बाल स्वास्थ्य, प्रारम्भिक बाल विकास, लिङ्ग, र स्वास्थ्य प्रणालीहरूमा केन्द्रित छ।

Individuals posing with puppets.