खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एलिजाबेथ टोबे

एलिजाबेथ टोबे

स्टाफ एसोसिएट, जनसंख्या परिषद

एलिजाबेथ टोबे, MSPH जनसंख्या परिषदमा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रममा स्टाफ एसोसिएट हुन् र विश्वव्यापी रूपमा उच्च गुणस्तरको परिवार नियोजन र मातृ स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा योगदान गर्दछ। उनले परिवार नियोजन र मातृ स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमहरू सुधार गर्न केन्द्रित धेरै कार्यान्वयन विज्ञान गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्छिन्, जस्तै DMPA-SC को परिचय, परिवार नियोजनमा हेरचाहको गुणस्तर, कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम, र प्रसवोत्तर रक्तस्राव परिणामहरू सुधार गर्न प्रदायकको व्यवहार परिवर्तन। एलिजाबेथले जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थबाट पब्लिक हेल्थमा मास्टर अफ साइन्स डिग्री लिएकी छिन्।

A woman self-injects DMPA-SC. Image credit: PATH/Will Boase