खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Nemelito Meron

Nemelito Meron

सहायक क्षेत्र परियोजना अधिकारी, महिला-व्यवस्थित क्षेत्र एक अधिकार हो, PATH फाउन्डेशन फिलिपिन्स, Inc।

Nemelito "Emil" Meron महिला-व्यवस्थित क्षेत्र कोरोन, Palawan मा आधारित एक सही परियोजना को लागि सहायक क्षेत्र परियोजना अधिकारी हो। एमिलले इन्जिनियरिङमा डिग्री लिएका छन्। सामुदायिक काम गर्ने संस्थामा काम गरेको यो पहिलो पटक हो । उनले परियोजनासँग काम गर्नु जीवन परिवर्तन गर्ने अनुभव भएको र आयोजनास्थलमा आदिवासी समुदायसँग काम गर्दा निकै सन्तुष्ट भएको बताए ।

Individuals posing with puppets.