खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एमिली यंग

एमिली यंग

इन्टर्न, परिवार नियोजन २०३०

एमिली यंग म्यासाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालयमा पब्लिक हेल्थ अध्ययन गर्ने वर्तमान वरिष्ठ हुनुहुन्छ। उनको चासो मा मातृ र बाल स्वास्थ्य, कालो मातृ मृत्युदर, र प्रजनन न्याय को जातिकरण समावेश छ। उनीसँग ब्ल्याक मामास म्याटर एलायन्समा इन्टर्नशिपबाट मातृ स्वास्थ्यमा अघिल्लो अनुभव छ र रङका आमाहरूका लागि आफ्नै स्वास्थ्य सेवा सुविधा खोल्ने आशा छ। उनी परिवार योजना 2030 को वसन्त 2021 इन्टर्न हुन्, र हाल सामाजिक मिडिया सामग्री सिर्जना गर्ने र 2030 संक्रमण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने टोलीसँगै काम गरिरहेकी छिन्।

Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations
Connecting Conversations