खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

एरिन पोर्टिलो

एरिन पोर्टिलो

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, परिवार योजना, संचार कार्यक्रम को लागी जोन्स हप्किन्स केन्द्र

एरिन पोर्टिलो जोन्स हप्किन्स सेन्टर फर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्सका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हुन्, जहाँ उनले परिवार नियोजन, युवा, र प्रजनन स्वास्थ्य सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमहरूलाई समर्थन गर्छिन्। एरिनसँग सार्वजनिक स्वास्थ्य पृष्ठभूमि छ र एक दशक भन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ, प्रायः फ्रान्कोफोन पश्चिम अफ्रिकामा।

touch_app merci mon heros team
Pre-testing Empathways in Côte d’Ivoire. Image credit: Breakthrough ACTION / filter by Prisma ("Golden Hour")