खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

फ्रैंक नामुगेरा

फ्रैंक नामुगेरा

स्वास्थ्य र प्रभाव विश्लेषक, अनुगमन र मूल्याङ्कन, जीवित सामान युगान्डा

फ्रान्क नामुगेरा एक तथ्याङ्कविद् र डेटा वैज्ञानिक हुन् जुन हाल जीवित वस्तु युगान्डासँग स्वास्थ्य र प्रभाव विश्लेषकको रूपमा काम गरिरहेका छन् - निगरानी र मूल्याङ्कन। U5, मातृ र प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्णय लिने जानकारी र सहयोग गर्न डेटा र तथ्याङ्क मोडेलहरू प्रयोग गर्न उहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ।

समय रेखा Members of the Living Goods organization