खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

हेदर ह्यान्कक

हेदर ह्यान्कक

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, संचार कार्यक्रमका लागि जोन्स हप्किन्स केन्द्र

हेदर ह्यान्कक, जोन्स हप्किन्स सेन्टर फर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्सका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनको पृष्ठभूमि भएका सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञ हुन्। उनको विशेषज्ञताका क्षेत्रहरूमा सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन र सेवा वितरण, प्रदायकको व्यवहार परिवर्तन, क्षमता सुदृढीकरण, अनलाइन समुदाय व्यवस्थापन, सामग्री विकास, र पाठ्यक्रम विकास समावेश छ। उनी हाल सेवा वितरणको लागि सामाजिक र व्यवहार परिवर्तनको अभ्यासमा सुधार गर्न Breakthrough ACTION परियोजनासँग काम गर्छिन् र SBC आत्म-हेरचाह प्रयासहरूको नेतृत्व गर्छिन्। उनी क्षमता सुदृढीकरण टोलीको सदस्य पनि हुन्।

A young Nigerian girls stands smiling the foreground. In the background her friends stand, also smiling