खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Jeannette Cachan

Jeannette Cachan

FAM प्राविधिक सल्लाहकार, प्रजनन स्वास्थ्य संस्थान

Jeannette Cachan सँग घरेलू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिवार नियोजन कार्यक्रमहरूसँग काम गर्ने 25 वर्षको अनुभव छ। IRH मा, उनले युवा, FP र HIV/AIDS परियोजनाहरूका लागि रणनीतिहरू विकास र कार्यान्वयन गरेकी छिन्। उनी विभिन्न प्रजनन स्वास्थ्य पहलहरूको लागि सिकाइ, कार्यसम्पादन र निर्देशनको दक्षता र प्रभावकारिता सुधार गर्न उपयुक्त समाधानहरूको डिजाइन, विकास र मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवार छिन्।