खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

जेसिका अब्राम्स

जेसिका अब्राम्स

विकास निर्देशक, कुपेन्डा बालबालिकाका लागि

जेसिका चार्ल्स अब्राम्स प्राविधिक लेखक, सञ्चार विशेषज्ञ, परियोजना प्रबन्धक, र शिक्षक प्रशिक्षकको रूपमा २० वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएको विश्वव्यापी स्वास्थ्य पेशेवर हुन्। उनी चीन र बोत्सवानामा तीन वर्षसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा परियोजनाहरू प्रबन्ध गर्दै बसिन् र USAID, UNICEF, CDC, PEPFAR र निजी रूपमा अनुदान प्राप्त परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने २० भन्दा बढी कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा फिल्ड टोलीहरूलाई समर्थन गरिन्। जेसिकाले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर र लेखनमा स्नातक डिग्री हासिल गरेकी छिन्। कुपेन्डाको सञ्चार र विकास निर्देशकको रूपमा, जेसिका संगठनको मार्केटिङ र प्रशिक्षण सामग्रीहरू साथै यसको वेबसाइट र ब्लगको विकास र अद्यावधिक गर्न जिम्मेवार छ। उनले संगठनको बाल केस व्यवस्थापन मोबाइल अनुप्रयोग विकासको पनि नेतृत्व गरे र अब केन्यामा यसको परीक्षण र रोलआउटलाई समर्थन गरिरहेकी छिन्। जेसिका कुपेन्डाको परिचालन दक्षता, कार्यक्रम अनुगमन र मूल्याङ्कन, नयाँ दाताहरूलाई संलग्न गराउने, रणनीतिक कोष सङ्कलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न, र संस्थाको क्षमता विस्तार गर्न पनि जिम्मेवार छिन्। उनको LinkedIn प्रोफाइलमा जेसिकाको अनुभव बारे थप पढ्नुहोस्।

Stephen on a motor scooter.