खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

जिमी रामहवरी

जिमी रामहवरी

प्राविधिक सल्लाहकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, PSI

Cellin Jimmy Ramahavory (Jimmy), MD, MPH, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) को लागि प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा जनसंख्या सेवा अन्तर्राष्ट्रिय (PSI) को लागी काम गर्दछ। जिमीसँग FP/RH र HIV मा काम गर्ने १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ, जब उनी पहिलो पटक FP/RH सेवाहरू र अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रहरूको लागि PSI माडागास्करमा मेडिकल ट्रेनरको रूपमा सामेल भए। PSI को विश्वव्यापी SRH टोलीमा सामेल हुनु अघि, जिमीले PSI/Madagascar को लागि FP/RH र HIV को निर्देशकको रूपमा धेरै परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको निरीक्षण गरे।