खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

जोन क्यास्ट्रो

जोन क्यास्ट्रो

कार्यकारी उपाध्यक्ष, PATH फाउन्डेशन फिलिपिन्स, Inc।

डा. जोन रेजिना एल क्यास्ट्रो, एमडी PATH फाउन्डेसन फिलिपिन्स, Inc. (PFPI) का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उनीसँग HIV/AIDS, STIs, FP/RH, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, र जनसंख्या, स्वास्थ्य वातावरण (PHE) दृष्टिकोण लागू गर्ने सहित पानी, सरसफाइ, र स्वच्छतामा काम गर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभवको 20 वर्ष भन्दा बढी छ। डा. क्यास्ट्रोले फिलिपिन्स र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग काम गरेका छन्। उहाँ हाल PFPI को BUILD कार्यक्रमको प्रमुख अन्वेषक हुनुहुन्छ, विश्वव्यापी जनसंख्या, वातावरण, र विकास (PED) कार्यक्रम जसले एकीकृत PED दृष्टिकोणलाई बढावा दिन्छ।

People collect data in a mangrove forest. Image credit: PATH Foundation Philippines, Inc.