खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

क्रिस्टन लिटिल, पीएचडी

क्रिस्टन लिटिल, पीएचडी

वरिष्ठ रणनीतिक अनुसन्धान सल्लाहकार, PSI

क्रिस्टन लिटल, पीएचडी, जनसंख्या सेवा अन्तर्राष्ट्रिय (PSI) मा एक वरिष्ठ रणनीतिक अनुसन्धान सल्लाहकार र स्केलेबल समाधान परियोजना को लागी अनुसन्धान मा PSI को कार्य को नेतृत्व छ।

समय रेखा IBP COVID-19 and FP/RH Task Team Interactive Map