खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

लेह जार्विस

लेह जार्विस

कार्यक्रम प्रबन्धक, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसंख्या परिषद

Leah Jarvis, MPH जनसङ्ख्या काउन्सिलमा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम प्रबन्धक हुनुहुन्छ र प्रजनन स्वास्थ्य अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको पोर्टफोलियोमा काम गर्नुहुन्छ, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, महिला जननांग विकृति/काट्ने, र थप। पछिल्लो दशकमा, उनले यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र अनुसन्धानमा केन्द्रित छिन्। नियोजित अभिभावकत्व, EngenderHealth, र जनसंख्या काउन्सिलमा उनको कामले ल्याटिन अमेरिका, एशिया र उप-सहारा अफ्रिकाका कमजोर जनसंख्याका लागि गुणस्तरीय परिवार नियोजन कार्यक्रमहरूमा पहुँच विस्तार गर्नमा केन्द्रित छ।

A woman self-injects DMPA-SC. Image credit: PATH/Will Boase
Indian women and children. Photo: Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images