खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Leigh Wynne

Leigh Wynne

प्राविधिक सल्लाहकार, विश्व स्वास्थ्य, जनसंख्या र पोषण, FHI 360

Leigh Wynne, MPH FHI 360 मा वैश्विक स्वास्थ्य, जनसंख्या र पोषण (GHPN) विभागमा प्राविधिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उनको विशेषज्ञताका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान उपयोग, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य र लिंग समावेश छ। उनका कार्यहरूमा अनुसन्धान परिणामहरू र प्रोग्रामेटिक अनुभवलाई सामग्रीमा संश्लेषण गर्ने समावेश छ जसले विश्वव्यापी आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र प्रमाण-आधारित अभ्यासहरू प्रवर्द्धन गर्दछ, साझेदारी निर्माण र कायम राख्छ; प्रचार-प्रसार बैठक, तालिम र प्राविधिक परामर्शलाई सहजीकरण गर्ने; र रणनीतिक वकालत, स्केल-अप र संस्थागत गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्दै।

Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).