खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Mamadou Mballo Diallo

Mamadou Mballo Diallo

क्षेत्रीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, र लर्निंग प्रबन्धक, PATH

Mamadou Mballo DIALLO डिजिटल स्क्वायरमा क्षेत्रीय अनुगमन, मूल्याङ्कन, र लर्निङ प्रबन्धक (MEL) हो, एक PATH पहल। यस भूमिकामा, उसले धेरै डिजिटल स्क्वायर परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्दछ र फ्रान्सेली-भाषी अफ्रिकाका टोलीहरूको लागि क्षेत्रीय स्तरमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, र सिकाइ गतिविधिहरू समन्वय गर्दछ। Mballo ले स्वास्थ्य संस्था र नीतिहरूको व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको छ र अनुगमन, मूल्याङ्कन, र सिकाइमा 10 वर्ष भन्दा बढी अनुभव छ। उहाँले विगत छ वर्षदेखि सेनेगलमा दुई ठूला USAID बहुक्षेत्रीय परियोजनाहरू (USAID/SPRING र USAID Kawolor) को लागि John Snow Inc. (JSI) को लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन र सिकाइको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। JSI भन्दा पहिले, उहाँले USAID स्वास्थ्य कार्यक्रम 2011-2016 मा, Enda Graf Sahel/EVE सँग डकारको शहरी परिदृश्यमा, परियोजना अधिकारी र अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रबन्धकको रूपमा सामुदायिक स्वास्थ्य घटकमा काम गर्नुभयो। Mballo सामुदायिक आन्दोलन र समुदायको लागि स्वयंसेवाको बारेमा भावुक छ।

A group of African men and women sitting down. Photo credit: Neil Freeman for Alliance