खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

मरियम डायकिटे

मरियम डायकिटे

क्षेत्रीय प्राविधिक सल्लाहकार, अनुसन्धान र MLE मा Francophone अफ्रीका, Georgetown IRH

मरियम डायकिटे मालीकी हुन्, जोर्जटाउन विश्वविद्यालयको प्रजनन स्वास्थ्य संस्थान र क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, स्यान डिएगोमा अनुसन्धान र MLE मा फ्रान्कोफोन अफ्रिकाका लागि क्षेत्रीय प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै। उनको काम किशोर र युवाहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य, साथै अन्य कमजोर जनसंख्याको लागि सामाजिक र लैङ्गिक मापदण्डहरू परिवर्तन गर्ने हस्तक्षेपमा केन्द्रित छ।