खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

मिशेल वेनबर्गर

मिशेल वेनबर्गर

मोडलिङ र विभाजन सल्लाहकार, शप प्लस

मिशेल वेनबर्गर एभेनिर हेल्थ (पहिले फ्युचर्स इन्स्टिच्युट) मा SHOPS प्लस परियोजनाको मोडलिङ र विभाजन सल्लाहकारको रूपमा सेवा गर्ने वरिष्ठ सहयोगी हुन्। मिशेल परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य मा विशेषज्ञता भएको जनसांख्यिकी हो। वाशिंगटनमा आधारित, उनले Track20 लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छिन्, विश्लेषण गर्छिन्, र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मोडेलहरू विकास गर्छिन्। उनीसँग रणनीतिक नीति र कार्यक्रमगत निर्णय लिने बारे जानकारी दिन मात्रात्मक मोडेल र विश्लेषण विकास गर्ने व्यापक अनुभव छ।

A family of three in Tanzania