खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

पियरे मुन

पियरे मुन

SIFPO2 परियोजनाका निर्देशक, जनसंख्या सेवा अन्तर्राष्ट्रिय, PSI

पियरे मुनले लगभग २० देशहरूमा USAID सेवा वितरण कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने USAID-वित्त पोषित SIFPO2 परियोजनाको निर्देशकको रूपमा वाशिंगटन, DC स्थित जनसंख्या सेवा अन्तर्राष्ट्रियमा काम गर्दछ। यी मध्ये धेरै कार्यक्रमहरूले DMPA-SC को स्व-इंजेक्शनदेखि HIV आत्म-परीक्षणसम्म आत्म-व्यवस्थापन हस्तक्षेपहरूलाई बढावा दिन्छ। श्री मुनले सेल्फ-केयर ट्रेलब्लेजर समूह भित्र डाटा र ज्ञान कार्य समूह (पहिले प्राविधिक कार्य समूह) को समन्वय गर्न मद्दत गर्दछ।

Quality of Care Framework diagram