खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

राममाह म्वालिमु

राममाह म्वालिमु

कार्यक्रम सहायक, Jhpiego

राम्मासँग कार्यक्रम योजना, बजेट निर्माण र समन्वयलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा १० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ। एक कार्यक्रम समर्थन टोली सदस्यको रूपमा, उहाँ प्रशासनिक, वित्तीय, र तार्किक सहयोग र मिडिया एड्भोकेसी प्रयासहरू र कागजातहरूको योजना र कार्यान्वयन सहित अग्रिम परिवार योजना पहलका लागि आवश्यक कार्यक्रमात्मक कार्यहरू प्रदान गर्न जिम्मेवार हुनुहुन्छ। Rammah समुदायको सेवा गर्ने आफ्नो जोशका लागि प्रख्यात छ, असुरक्षित समुदायहरूमा प्रजनन उमेरका महिलाहरूसम्म पुग्ने, लैङ्गिक समानतालाई च्याम्पियन गर्ने, र महिला र केटीहरूमा लगानी गर्ने।

First Class-Pharmacists and pharmaceutical technologists training in family planning using the newly approved curriculum