खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

रेना थोमस

रेना थोमस

प्राविधिक अधिकारी, वैश्विक स्वास्थ्य, जनसंख्या र पोषण, FHI 360

Reana Thomas, MPH, FHI 360 मा ग्लोबल हेल्थ, जनसङ्ख्या, र अनुसन्धान विभागमा प्राविधिक अधिकारी हुनुहुन्छ। उनको भूमिकामा, उनले परियोजना विकास र डिजाइन र ज्ञान व्यवस्थापन र प्रसारमा योगदान दिन्छिन्। उनको विशेषज्ञताका क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान उपयोग, इक्विटी, लिङ्ग, र युवा स्वास्थ्य र विकास समावेश छ।

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands
A trainer from Pathfinder International holding a male condom
A hand holding a male condom
Girls participating in a sexual reproductive health class
माइक SPANS Community Family Mental Health Response Team. Image credit: SPANS / filter by Prisma
Gonoshasthaya Community Health Center (outside Dhaka). Gonoshsthaya Kendra (GK) provides health care and health insurance to undeserved populations in Bangladesh. Photo: Rama George-Alleyne / World Bank
Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).