खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

रोज विल्चर

रोज विल्चर

ज्ञान व्यवस्थापन र संरचनात्मक हस्तक्षेपका निर्देशक, HIV डिभिजन, FHI 360

रोज विल्चर FHI 360 मा HIV कार्यक्रमहरूको लागि ज्ञान व्यवस्थापन र संरचनात्मक हस्तक्षेपका निर्देशक र LINKAGES र बैठक लक्ष्यहरू र महामारी नियन्त्रण (EpiC) परियोजनाहरूको लागि वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीका सदस्य हुन्। रोज 18 वर्षदेखि FHI 360 मा छिन्, जसको अवधिमा उनले नीति र अभ्यासमा प्रमाणहरू अनुवाद गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै HIV र प्रजनन स्वास्थ्य परियोजनाहरूलाई प्राविधिक नेतृत्व र व्यवस्थापन निरीक्षण प्रदान गरिन्। उनीसँग सरोकारवाला संलग्नता, वकालत, प्रमाणमा आधारित प्रोग्रामेटिक स्रोतहरूको विकास, क्षमता निर्माण, र विश्वव्यापी र राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई प्राविधिक सहयोगको प्रावधान सहित अनुसन्धान-देखि-अभ्यास रणनीतिहरूको दायरा कार्यान्वयन गर्ने अनुभव छ। Rose ले प्रमाण-आधारित लैङ्गिक एकीकरण रणनीतिहरूको प्रयोग र युएसएआईडीको अन्तर-एजेन्सी लिङ्ग कार्य समूहको लैङ्गिक हिंसा टास्क फोर्सको सह-अध्यक्षहरू प्रयोग गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्दछ। रोजले परिवार नियोजन, एचआईभी रोकथाम र महिला र प्रमुख जनसंख्याको हेरचाह, र लैङ्गिक एकीकरणलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरूमा सहकर्मी-समीक्षा साहित्यमा व्यापक रूपमा प्रकाशित गरेको छ।

A woman