खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

सारा चेस ड्वायर

सारा चेस ड्वायर

स्टाफ एसोसिएट, जनसंख्या परिषद

सारा चेस ड्वायर, MPP अनुसन्धान, अनुगमन र मूल्याङ्कन, र कार्यक्रम व्यवस्थापनमा पृष्ठभूमि भएको सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर हो। सारा हाल जनसंख्या काउन्सिलमा स्टाफ एसोसिएट छिन् र परिवार नियोजन नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अभ्यासहरू विश्वव्यापी रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान गतिविधिहरूमा योगदान गर्छिन्। सारा परिवार नियोजन सेवाहरूमा हेरचाहको गुणस्तर र परिवार नियोजन सेवा वितरणमा निजी क्षेत्रका फार्मेसीहरू र औषधि पसलहरूको सम्भावित भूमिका सहित गर्भनिरोधक सेवाहरूमा पहुँच सुधार गर्ने तरिकाहरू हेर्दै कार्यान्वयन अनुसन्धानमा संलग्न छिन्। उनले झपिगोमा हेल्पिङ मदर्स सर्वाइभ सचिवालयका लागि कार्यक्रम अधिकृतको रूपमा काम गरेकी छिन् र धेरै मातृ स्वास्थ्य र परिवार नियोजन परियोजनाहरूका लागि कार्यक्रम समन्वय व्यवस्थित गरिन्। साराले जर्जटाउन युनिभर्सिटीबाट मास्टर अफ पब्लिक पोलिसी हासिल गरिन्।

Indian women and children. Photo: Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images